TÌM HIỂU

    Ngày 29 tháng 04 THÁNH NỮ CATARINA SIÊNA, ĐỒNG TRINH TIẾN SĨ (1242-1380) ..
Mùa Chay là thời thích hợp để nói về tội và xưng tội. Sợ tội Hiện nay ở Việt Nam chính quyền đang tập trung lập lại trật tự giao thông trê..