Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

HIỆP THÔNG

THÁNG GIÊNG                              XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH..
THÁNG HAI                        XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN &nb..
THÁNG BA                           XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ..
THÁNG TƯ                                   XIN CẦU NG..
THÁNG NĂM                         XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN T..
THÁNG SÁU                     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN TH..
THÁNG BẢY                        XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ..
THÁNG MƯỜI     XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN   TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA Đ..
THÁNG 11 XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TÊN THÁNH HỌ & TÊN QUA ĐỜI GHI CHÚ ..
THÁNG MƯỜI HAI                      XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ..
THÁNG TÁM                          XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ..
THÁNG 09                       XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN ..