CHÚC MỪNG

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG                                -&..
Hòa chung cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính Lễ Truyền Tin và cũng là Bổn mạng của cộng đoàn Trà Cổ, chị Maria nguyễn Thị Nguồn, chị maria Trần Thị ..
          CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ QUÝ BỀ TRÊN VÀ TOÀN THỂ CHỊ EM TRONG HỘI DÒNG. KÍNH CHÚC QUÝ CHỊ EM MỘT NGÀY V..
Các em Khấn lần đầu 2018 .               1. Em Maria Vũ Thị Lan      &..
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG - Cộng đoàn Martino ..
Cùng toàn thể Giáo hội mừng kính Lễ Mẹ Maria đi thăm viếng Bà Elizabeth, Bổn mạng Cộng đoàn Tân Phú. CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN  ..
Trong tâm tình của ngày lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, kính chúc Dì tổng phụ trách, Dì phó tổng phụ trách, Dì Tổng cố vấn, quý b..
    CHÚC MỪNG BỔN MẠNG  - Nhóm Nhỏ Xuân Lộc- TGM Xuân Lộc - Chị Kim Chi - cộng đoàn Hồng Đào    ..
  Lễ Chúa Ba Ngôi Chúa Nhật sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN KẺ SẶT ..
  Lễ Chúa Giêsu Lên Trời CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN BÊTANIA ..
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CHÚC MỪNG BỔN MẠNG KHỐI TẬP VIỆN -  Nhà Mẹ ..
  CHÚC MỪNG BỔN MẠNG - KHỐI KHẤN TRỌN  5 NĂM - CỘNG ĐOÀN KIM BÍCH - CỘNG ĐOÀN LÃM HÀ ..
  CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Cộng đoàn Nhà Mẹ ​​ ..
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Chị Vũ Thị Kim Tuyết - cộng đoàn Thủy Giang Chị Phạm Thị Ngọc Bích - cộng đoàn Martinô Chị Vũ Xuân Dung - cộng..
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG NGUYỆN ĐƯỜNG HỘI DÒNG ..