CHÚC MỪNG

CHÚC MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ TƯỚC HIỆU DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ..
    CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Chị Monica Thanh Minh- Cộng đoàn Nhà Mẹ   ..
  CHÚC MỪNG BỔN MẠNG - Chị Nguyễn Thị Thay - Cộng đoàn Kẻ Sặt - Chị Nguyễn Thị Hoa - Cộng đoàn Nhà Mẹ - Ch..
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG                                -&..
Hòa chung cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính Lễ Truyền Tin và cũng là Bổn mạng của cộng đoàn Trà Cổ, chị Maria nguyễn Thị Nguồn, chị maria Trần Thị ..
    CHÚC MỪNG BỔN MẠNG  Quý chị Khối Têrêxa Avila Chị Trần Thị Thục - Nhà Mẫu Tâm Chị Nguyễn Thị ..
  CHÚC MỪNG BỔN MẠNG Cộng đoàn Ko'bey Khối Thanh Tuyển - Cộng đoàn Nhà Mẹ Chị Nguyễn Thị Liên - Phụ trách ..
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG   - Khối Mân Côi - Cộng đoàn Giang Điền - Chị Trần Thị Nhiệm - Pt cộng đoàn Kẻ Sặt -..
          CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ QUÝ BỀ TRÊN VÀ TOÀN THỂ CHỊ EM TRONG HỘI DÒNG. KÍNH CHÚC QUÝ CHỊ EM MỘT NGÀY V..
Các em Khấn lần đầu 2018 .               1. Em Maria Vũ Thị Lan      &..
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG - Cộng đoàn Martino ..
Cùng toàn thể Giáo hội mừng kính Lễ Mẹ Maria đi thăm viếng Bà Elizabeth, Bổn mạng Cộng đoàn Tân Phú. CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN  ..
Trong tâm tình của ngày lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, kính chúc Dì tổng phụ trách, Dì phó tổng phụ trách, Dì Tổng cố vấn, quý b..
    CHÚC MỪNG BỔN MẠNG  - Nhóm Nhỏ Xuân Lộc- TGM Xuân Lộc - Chị Kim Chi - cộng đoàn Hồng Đào    ..
  Lễ Chúa Ba Ngôi Chúa Nhật sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN KẺ SẶT ..