Giáo hội toàn cầu

Năm Thánh Lòng Thương Xót – Những thông tin cần biết   WHĐ (09.10.2015) – Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc vào ..
Công bố Tông Sắc Năm Thánh về lòng thương xót VATICAN. Chiều thứ bẩy 11-4-2015, Tông sắc của ĐTC ấn định Năm Thánh Ngoại thường về lòng thương xó..
MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót (số 1-16)   Phanxicô,  ..
MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót (số 17-25) Tiếp theo 17.  Mùa Ch..
Tóm Tắt Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót   Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòn..