Vatican

Năm Thánh Lòng Thương Xót – Những thông tin cần biết   WHĐ (09.10.2015) – Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc vào ..
Công bố Tông Sắc Năm Thánh về lòng thương xót VATICAN. Chiều thứ bẩy 11-4-2015, Tông sắc của ĐTC ấn định Năm Thánh Ngoại thường về lòng thương xó..
MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót (số 1-16)   Phanxicô,  ..
Trước con mắt trần gian người nghèo ít có giá trị, nhưng họ lại là những người mở ra cho chúng ta con đường về trời, họ là thông hành vào thiên đàng c..
Tóm Tắt Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót   Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòn..