Tĩnh tâm

THƯA THẦY, THẦY Ở ĐÂU ? Gioan 1,35-39 Hôm sau nữa, Yoan lại đứng đó với hai người trong nhóm môn đồ của ông. Ông ngó về phía Ðức Yêsu đang ngang q..
Sáng nay 03-09-2017, quý chị em cộng đoàn Nhà Mẹ, cộng đoàn Kim Bích, cộng đoàn Thuận Hòa, cộng đoàn Bêtania và cộng đoàn Kẻ Sặt quy tụ tron..
Chị TPT giới thiệu cha giảng tĩnh tâm Cha Giuse Phạm Sơn Lâm- Chánh xứ Hà Nội- Quản hạt Hố Nai. Chầu Thánh Thể ..
SỰ SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ ..