HỘI DÒNG

"Samuel, Samuel...Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây" Chiều 01/07/2017, tại Hội trường của Hội dòng diễn ra nghi thức gia nhập Tiền tập viện...
Niềm Vui Ngày Họp Mặt   Quý chị chuẩn bị Ngân khánh Lớp Khấn năm 1993 Lớp Khấn 1994 Lớp Khấn 2002 ..